Drewniane Meble Ogrodowe


koszyk Koszyk jest pusty...

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
I. Zagadnienia wstępne
Właścicielem sklepu internetowego pod nazwą http://drewnianemebleogrodowe.pl jest Anna Trębacz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: NIP:552-171-80-04, który jest wpisany jako przedsiębiorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
I.2. Definicje.
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym Sprzedającego;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://sofysklep.pl;
Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sofysklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Umowa kupna-sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta  pomiędzy Jan Trębacz a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.drewnianemebleogrodowe.pl
Sprzedający - Tartak Stolarstwo "DREW-JORD" 34-240 Jordanów, ul. Zakopiańska 83, NIP: 552-171-80-04.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru;
Produkt gotowy – towar, który Sprzedawca oferuje w postaci przedstawionej w ofercie sklepu bez możliwości jego modyfikacji przez Klienta.
Produkt na indywidualne zamówienie – towar nieprefabrykowany, który jest przygotowany według indywidualnych potrzeb Klienta, określonych w Zamówieniu. 

Produkt gotowy i produkt na indywidualne zamówienie - pomimo że jest możliwy do kupienia za pośrednictwem sklepu i poprzez dodanie do koszyka nie musi znajdować sie na stanie magazynowym sprzedającego przez co okres wysyłki w przypadku towaru gotowego do 14 dni roboczych, towar na zamówienie do 28 dni roboczych oczekiwania

I.2. Postanowienia ogólne
I.2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresemwww.drewnianemebleogrodowe.pl, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, jest prowadzony przez Anna Trębacz TARTAK- STOLARSTWO "DREW-JORD" 34-240 Jordanów, ul. Zakopiańska 83, NIP: 552-171-80-04
I.2.2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli gotowych i na indywidualne zamówienie oraz akcesoriów meblowych. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
I.2.3. Lista produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Oferowane produkty posiadają dwie kategorie: Produkt gotowy lub Produkt na indywidualne zamówienie.
I.2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sprzedającym.  Podane ceny są cenami netto
II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
II.1. Wymagania techniczne.
II.1.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
a)    przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji dowolnej lub Mozilla FireFox w wersji dowolnej lub Google Chrome w wersji dowolnej lub Opera w wersji dowolnej.
b)    program Adobe Acrobat Reader,
c)    adres e-mail,
d)    aktywne połączenie z siecią Internet.
II.2. Rejestracja
II.2.1. Korzystanie ze sklepu Internetowego www.drewnianemebleogrodowe.pl nie wymaga rejestracji.

Podane ceny są cenami netto